O PDR

System napraw PDR(Paintless Dent Removal) pozwala na zminimalizowanie kosztów naprawy karoserii pojazdów. Nie ma potrzeby wymiany, szpachlowania ani lakierowania uszkodzonych elementów. Po przeprowadzeniu naprawy metoda PDR, samochód pozostaje z oryginalnym lakierem bez zmiany jego grubości i liczby powłok lakierniczych. Naprawa systemem PDR nie obniża wartości auta. Metoda jest znana już od 1940 r. To właśnie wtedy w fabrykach Mercedesa zaczęto stosować specjalne narzędzia „ druty” w celu usuwania niewielkich uszkodzeń powstających na karoserii podczas montażu pojazdów. W Europie bardzo długo sposób na takie naprawy nie wyszedł poza mury fabryk. Na większą skalę metoda PDR była stosowana w USA. I właśnie stamtąd ta technologia zaczęła docierać do Europy. Obecnie systemem PDR określany jest sposób naprawy metalowych elementów karoserii z wykorzystaniem dwóch metod:

Klejowej (naprawa polega na przyklejaniu w miejscu uszkodzenia specjalnych uchwytów – grzybków a następnie wyciąganie uszkodzonej blachy za pomocą specjalnych pulerów).

Oraz metody wypychania miejsc uszkodzonych przy pomocy specjalnych dźwigni „drutów”. Te dwie techniki stosuje się podczas naprawy zamienne lub jednocześnie. Uzależnione jest to charakteru i miejsca uszkodzenia na karoserii. Zarówno jedna jak i druga metoda pozwala na naprawę z pominięciem konieczności wymiany , szpachlowania lub ponownego lakierowania elementu.

DLACZEGO WARTO NAPRAWIAĆ METODĄ PDR
CO MOŻNA NAPRAWIĆ METODĄ PDR